Privacy Policy

Date of last revision: April 30, 2020
THE TEAM

Meet the Blitz Team

Kaylie Mings
Jayendra Singh
Patel Jigar Narendra
Deeksha M Kotegar
Meena Ghorpade
Sevana Ravi Shankar
Anudeep RB
Mruthyunjay Pujar
Shreyas KR
Sriharsha Reddy
Mohit Wadhwani
Ashish Pandit
Satya Pavan Lingam
Ishan Patil
Smarak Das
Abhinav Sudhendra
Abhimanyu Garg
Eshwar Chandra
Chetan Kumar
Harshan MK
Neha Prajapati
Kamal Gupta
Anjali NM
Priyanka Sarkar
Varun Kumar Varada
Girish Bhat
Mayank Kumar
Varun Hiremath
Pooja Raj
Parth Agnish
Arturo Hurtado
Mohit Sardana
Cordelia Duff
Kunal Kishore
Praveen Srinivasaiah